Helal Gıda

Helal Gıda Sertifikası’nda, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından uygun olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmektedir.

Helal Gıda Sertifikası’na Neden İhtiyaç Duyulur?

Son Müslüman tüketici, tükettiği gıdanın helal olup olmadığını merak etmekte ve satın alma sırasında tereddüte düşmektedir. Bu tereddütü ortadan kaldırmak ve helal gıdaya standart getirmek amacıyla böyle bir sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Helal Sertifikası İçin Aranan Asgari Şartlar Nelerdir?
  • Ürünün hammaddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün işlemlerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,
  • Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması,- İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve Haccp şartlarını sağlamalıdır.
  • Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşıması Helal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Dünya Helal Örgütü’ne (World Halal Council) üye olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir. KAS Sertifikasyon, merkezi Malezya olan İslami Araştırma Merkezi ile birlikte denetim ve belgelendirme yapmaktadır. Bu belgeler WHC tarafından da onaylı ve tüm dünyada geçerli olan helal sertifikasıdır.
Helal Sertifikası’nın Yararları Nelerdir?

ISO 22000 ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir. Ürünün ve üreticinin küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

Hangi durumlarda Helal Sertifikası alınamaz?

Haram ürün” tanımına giren ürünler için bu sertifika verilemez.

Haram ürünler:
  • Alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler,
  • Kesilmeden önce ölmüş hayvanlar,
  • Kan ve kandan yapılmış ürünler,
  • İslami usule göre kesilmemiş hayvanlar,
  • Allah (c.c.)’tan başkası adına kesilmiş hayvanlar,
  • Domuz, domuz eti ve domuz ürünleri,
  • Yukarıda belirtilen ürünlerden herhangi biri ile karıştırılmış gıdalar.