EXIMBANK

Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. (Exim) 1980 sonrasında benimsenen ihracata dayalı büyüme modeli kapsamında ihracatçıları desteklemek için kurulmuştur. Her ne kadar 5411 sayılı bankacılık kanunu altında yer alması dolayısıyla banka olarak adlandırılsa da Exim aslında bir destek kuruluşudur. Bu da Exim’in ticari bankalardan farklı bir yaklaşıma sahip olduğu anlamına gelmektedir. Yani ticari bankalar daha fazla kar edebilmek için mümkün olduğunca yüksek faiz oranı ve sağlam teminat ile kredi kullandırmak isterken Exim ihracata destek olmak amacıyla hareket ettiği için piyasadaki en makul faiz oranlarını sunarken teminatlandırma konusunda da mümkün olduğunca esnek davranmaktadır. Ancak, Exim  bu kolaylığa karşılık ihracat taahhüdü talep etmektedir. Yani Exim’den kredi kullanan bir ihracatçı kredi kullandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde kullandığı kredi tutarı kadar ihracat yapma yükümlülüğü altına girmektedir. Aksi takdirde Exim sağladığı faiz avantajını ihracatçıya ceza olarak ödetmektedir. 

 

Exim kredileri hem TL hem döviz olarak kullanılabilmektedir. Döviz kredileri hem kısa (3-6-9-12 ay) hem de orta-uzun vadeli (7-10 yıla kadar) kullanılabilirken TL kredilerinde maksimum vade 540 gündür. Döviz kredilerinde faiz oranıLIBOR/EURIBOR +0,25 den başlarken en ucuz TL kredi faiz oranı yıllık %6,09‘dur. Yani Exim faiz oranı piyasa koşullarına göre oldukça uygundur.

 

Exim’den ilk defa kredi kullanmak isteyen bir ihracatçının 6-8 hafta beklemeyi göze alması gerekmektedir. Bununla beraber söz konusu ihracatçı hangi kredi programına başvuracağını ve kredi tutarını belirlerken son derece dikkatli davranmalı, ihtiyacına en uygun kredi programını belirlemenin yanında Exim’in güncel kredilendirme stratejisinden de haberdar olmalıdır. Aksi halde çok uzun bekleme süreleri sonucunda ihracatçıya kredi çıkmayabilecektir.

 

Exim kredileri için gerekli belgeler (ektedir) başvurulacak kredi programına göre değişiklik gösterebilir ancak Başvuru Belgeleri ve Mali Tahlil Belgeleri olmak üzere iki grup altında incelenebilir;

 

1. Başvuru Belgeleri;

 

– Kredi Talep Formu  Ek-1

– KOBİ Beyan Formu Ek 2

– Kapasite Raporu (Exim de ilgili Oda’dan temin edebiliyor ama firmanın kendisinin iletmesi daha hoş olur)

– KGF ya da banka tarafından verilecek Kefalet Niyet Mektubu (Başvuru aşamasında sadece niyet beyanı alınıyor, kredi çıkınca asıl teminat isteniyor)

– Faks Sözleşmesi ( başvuru sırasında firma yetkilisi tarafından imzalanabilir ya da noter onaylı olması gerekir, masrafa girmemek adına başvuru sırasında imzalanması daha uygun olur)

– Muvakafatname ( Krediye konu olan malın ihracatçısının farklı olması durumunda yani firma ihracatını başka bir şirket üzerinden yapıyorsa istenir, aksi halde bu belgeye gerek yoktur)

 

2. Mali Tahlil için gerekli Belgeler;

 

Liste olarak eklenen belgeler ayrıca eklenen Excel dosyası ile de kontrol edilebilir, excel dosyasının da doldurulması gerekmektedir.

 

Not: Başvuru konusunda danışmanlık almak isteyen ihracatçı şirketin mali verilerini paylaşması durumunda