TKDK – TARIM KREDİ DESTEK KURUMU

IPARD 1

101 – Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
101-1 – Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
101-2 – Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar
103-1 – Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 – Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 – Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 – Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

302 – Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar
302-1 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
302-2 – Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
302-3 – Kırsal Turizm
302-4 – Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

IPARD 2

101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
101-1 – Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 – Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 – Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 – Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
103-1 – Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 – Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 – Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 – Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-5 – Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
302-1 – Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
302-2 – Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
302-3 – Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
302-4 – Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
302-5 – Su ürünleri yetiştiriciliği
302-6 – Makine Parkları
302-7 – Yenilenebilir enerji yatırımları