KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lerin ve KOBİ adayı yeni girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermektedir. KOSGEB’in en çok bilinen ve yoğun şekilde kullanılan destekleri Yeni Girişimci Desteği, Genel Destekler, KOBİGEL–KOBİ Gelişim Desteği, AR-GE & İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve Faizsiz Kredi Desteği şeklinde sıralanabilir.

 

KOSGEB desteklerinin geniş bir yelpazede ve çeşitli başlıklar altında sunuluyor olması hangi desteğene zaman ve nasıl başvurmak gerektiği konusunu stratejik bir bakışla ele almayı gerektirmektedir. Bununla beraber, Genel Destekler dışındaki destek programlarının neredeyse tamamı için proje hazırlamak ve bu projeyi KOSGEB mevzuatına uygun bir şekilde sunmak gerekmektedir. Maalesef KOBİ’lerin büyük çoğunluğu günlük koşuşturmalar içerisinde söz konusu projeyi hazırlayacak zamanı bulunmamakta ya da projeyi hazırlayacak nitelikte personeli bulunmamaktadır. Dolayısıyla da KOSGEB desteklerinden minimum düzeyde faydalanabilmektedir.

KOSGEB’in şu an gündemde olan 2 destek programı özellikle öne çıkmaktadır;

1.    Genel Destekler Programı (1. Bölge %50, 2. ve 3. Bölgeler %60, 4.,5. ve 6. Bölgeler %70 oranında)

 

–          Nitelikli Eleman İstihdam Desteği       :  50.000 TL

–          Tanıtım Desteği                                   :  25.000 TL

–          Belgelendirme Desteği                        :  30.000 TL

–          Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği    :  30.000 TL

–          Enerji Verimliliği Desteği                      :  75.000 TL

 

2.       KOBİGEL–KOBİ Gelişim Desteği (1. ve 2. Bölgede en fazla %60; 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %80)

 

KOBİ-GEL destekleri ile KOBİ’lerin hazırlayacağı proje kapsamında makine teçhizat alımı, yazılım alımı, projede çalışacak personelin gideri gibi konulardaki harcamalarına yönelik 300.000 TL’si hibe olmak üzere maksimum 1.000.000 TL (300.000 TL hibe + 700.000 TL’ye kadar faizsiz kredi şeklinde) destek verilebilmektedir. Ancak söz konusu rakamlar ile verilebilecek maksimum tutarlar kastedilmekte, proje çağrısında daha düşük rakamlar yer alabilmektedir.

 

KOSGEB’in gündemdeki 2 projesi ve diğer tüm desteklerinden maksimum düzeyde faydalanılabilmesi için KOBİ’ler genellikle danışmanlık hizmeti almaktadır.

Talep edilmesi durumunda söz konusu KOSGEB desteklerine yönelik projelerin hazırlanması ve sürecin takibi makul bir ücret karşılığında alanında uzman profesyonel ekibimiz tarafından yapılmaktadır.